Uroczyste zakończenie sezonu lotowego 2021


Dodano 18 listopada 2021 o godz. 21:22

ZARZĄD ODDZIAŁU GORLICE ZAPRASZA WSZYSTKICH CZŁONKÓW NA UROCZYSTE ZAKOŃCZENIE SEZONU LOTOWEGO, KTÓRE ODBĘDZIE SIĘ 26.11.21 (w piątek) W RESTAURACJI "TARASOWA" W ROPICY POLSKIEJ. ROZPOCZĘCIE O GODZ. 18.00

CHĘĆ UCZETNICTWA W IMPREZIE PROSZĘ ZGŁASZAĆ KOL. MONICE BOGDAN (tel. kont. 796 097 121) DO 23 LISTOPADA (do wtorku).

KOSZT UCZESTNICTWA TO 30,00 zł OD OSOBY, PŁATNE W DNIU IMPREZY SKARBNIKOWI ODDZIAŁU KOL. JÓZEFOWI MROZKOWI.

 


Promocja


Dodano 29 lipca 2021 o godz. 14:30

 

Na wszystkie produkty rabat -5% dla hodowców i hodowczyń z Oddziału 381 Gorlice.

 

 

 


Uchwała Okręgu w sprawie współzawodnictwa okręgowego w sezonie lotowym 2021


Dodano 1 marca 2021 o godz. 14:38

UCHWAŁA NR 1/2021

ZARZĄDU OKRĘGU PZHGP W NOWYM SĄCZU

z dnia 24 lutego 2021 r.

 

w sprawie współzawodnictwa okręgowego w sezonie lotowym 2021

 

 

Na podstawie ust. 6 Regulaminu Lotowo-Zegarowego PZHGP, Zarząd Okręgu PZHGP w Nowym Sączu uchwala co następuje:

§1

  1. We współzawodnictwie okręgowym (wszystkie kategorie, lotniki, itp.) w sezonie lotowym 2021 będą klasyfikowani hodowcy tylko tych oddziałów, które wezmą udział (tj. uwzględnią loty okręgowe w planie lotów oddziałowych) we Współzawodnictwie Okręgowym Lotów Dalekodystansowych 2021, zgodnie z przyjętym Regulaminem Współzawodnictwa Lotowego o Mistrzostwo PZHGP Okręgu Nowy Sącz na 2021 rok
  2. Hodowcy oddziałów, które nie wezmą udziału w w/w współzawodnictwie będą klasyfikowani tylko do mistrzostw wyższego szczebla tj. Regionu, Polski

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


PROTOKÓŁ z zebrania Zarządu PZHGP Okręg Nowy Sącz z dn. 24.02.2021 r.


Dodano 1 marca 2021 o godz. 14:22

PROTOKÓŁ z zebrania Zarządu PZHGP Okręg Nowy Sącz z dnia 24.02.2021 r.

Na posiedzeniu, które odbyło się dnia 24.02.2021 r. w Domu Hodowcy w Nowym Sączu udział wzięli hodowcy, zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik do protokołu.

1. Składka członkowska do okręgu płatna do 10.05.2021 r.

2. Zamówienie na obrączki  rodowe   2022 Zarządy   Okręgów  powinny   złożyć   mailowo   do15.03.2021 r., cena obrączki 0,80 zł., płatne do 10.05.2021.

3. Protokoły zysków i strat Zarządy Oddziałów dostarczą skanem mailowo do 15.03.2021.

4. Zebrania Delegatów w oddziałach w formie zdalnej przeprowadzić i dostarczyć protokółwraz z załącznikami w formie papierowej do 31.03.2021 r.

5. Wniosek o przygotowanie dokumentacji o dopisanie oddziałów do KRS – jednogłośnie.

6. Wyjaśnić zajęte z konta okręgu windykacje i obciążyć winny oddział tymi kosztami.

7. Podjęcie uchwały w sprawie współzawodnictwa okręgowego w sezonie lotowym 2021

8. Aneks do Regulaminu Współzawodnictwa Lotowego o Mistrzostwo PZHGP Okręgu NowySącz na 2021 rok – we współzawodnictwie okręgowym (wszystkie kategorie, lotniki, itp.) w sezonie lotowym 2021 będą klasyfikowani hodowcy tylko tych oddziałów, które wezmą udział (tj.   uwzględnią   loty   okręgowe   w   planie   lotów   oddziałowych) we Współzawodnictwie Okręgowym Lotów Dalekodystansowych 2021. Hodowcy oddziałów,które   nie   wezmą   udziału   w   w/w   współzawodnictwie   będą   klasyfikowani   tylko   do mistrzostw wyższego szczebla tj. Regionu, Polski – jednogłośnie.

W związku z powyższym aneksem   dopuszcza   się   dostosowanie   przesłanych   planów   lotów   oddziałowych i dostarczenie na posiedzenie Zarządu Okręgu w dniu 24.03.2021 o g. 16.00.


Plan lotów


Dodano 21 stycznia 2021 o godz. 09:38

Plan lotów gołębi dorosłych na sezon 2021 dostępny w zakładce.


Komunikat


Dodano 25 listopada 2020 o godz. 10:03

W związku z rekomendacją wydaną przez Prezydium Zarządu Głównego Wystawa Okręgowa 2020 nie odbędzie się.

 

W celu wyłonienia Reprezentacji Okręgu na 70 Ogólnopolską Wystawę Gołębi Pocztowych zainteresowani hodowcy elektronicznie na adres aszewczyk-76@wp.pl zgłoszą gołębie w kategoriach sportowych  najpóźniej do soboty 28 listopada (używając druku zestawienia http://www.okreg-nowysacz.pzhgp.net/Okreg/dokumenty). Zarząd Oddziału zbiorcze zestawienie prześle do Rachmistrza Okręgowego, który przygotuje karty wystawy oraz niezbędną dokumentację konieczną do przesłania do ZG.

Kwalifikacje do Wystawy

8 listopada 2021

Lista
konkursowa
dostępna

Data dodania
2021-11-08 19:08


Wyniki Gołębi 2021

1 października 2021

Lista
konkursowa
dostępna

Data dodania
2021-10-13 21:47Pleszew


19 września 2021

Lista
konkursowa
dostępna

Data dodania
2021-09-19 23:18Kępno


12 września 2021

Lista
konkursowa
dostępna

Data dodania
2021-09-11 23:20Gołębie Hodowcy Ogłoszenia Strony PZHGP - serwis dla hodowców gołębi ©2008 mojegolebie.pl