start


Dodano 13 września 2020 o godz. 07:35

Kępno - start 7.15

Zegary - 14.00 

Dobry lot!


lot nr 4


Dodano 9 września 2020 o godz. 22:43

Koszowanie (12 września) na lot nr 4 z Kępna (13 września) wg następującego harmonogramu:

sekcja Biecz: 14.15 - 16.30

sekcja Gorlice: 14.45 - 16.45

sekcja Ciężkowice: 16.00 - 17.30

 

KOMUNIKAT


Dodano 20 kwietnia 2020 o godz. 20:09

Hodowcy biorący udział w rywalizacji DERBY zobowiązani są do przesłania odpowiedniego spisu drogą elektroniczną na adres mailowy: aszewczyk-76@wp.pl (druk spisu dostępny w zakładce "dokumenty") do końca dn. 21.04.2020r.


INFORMACJA DO ZARZĄDÓW PZHGP WSZYSTKICH SZCZEBLI...


Dodano 17 kwietnia 2020 o godz. 21:06

Wobec obowiązywania z dniem 20 marca 2020 r. do odwołania stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 20.03.2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz.U.2020.491) oraz Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U.2020.658) przewidującym do odwołania zakaz zgromadzeń, a także imprez, spotkań i zebrań niezależnie od ich rodzaju, z wyłączeniem spotkań danej osoby z jej osobami najbliższymi w rozumieniu art. 115 § 11 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny lub z osobami najbliższymi osobie, z którą pozostaje we wspólnym pożyciu, biorąc pod uwagę, że powyższego ograniczenia nie stosuje się wyłącznie do spotkań i zebrań związanych z wykonywaniem czynności zawodowych lub zadań służbowych, lub pozarolniczej działalności gospodarczej, lub prowadzeniem działalności rolniczej lub prac w gospodarstwie rolnym, informuję co następuje:

I. loty próbne lub konkursowe nie mogą być organizowane do odwołania;
II. w terminie regulaminowym należy przesłać do Zarządu Głównego spisy oraz plany lotów uchwalone przez Zarządy Oddziałów i podane do wiadomości członków w miesiącu grudniu, ponieważ uchwalenie korekt planów lotów będzie możliwe dopiero wraz z przywróceniem możliwości odbywania posiedzeń kolegialnych poszczególnych władz związkowych wszystkich szczebli, zaś podejmowanie uchwał poza posiedzeniami nie jest przewidziane w obowiązującym Statucie PZHGP;
III. w obowiązującym stanie prawnym nie jest możliwe także odbywanie współzawodnictwa lotowego Mistrzostwa Polski w dniach 25 – 26 kwietnia 2020 r.

Kolejna informacja w sprawie lotów zostanie podana przed dniem 25.04.2020 roku.

Prezydent PZHGP Krzysztof Kawaler


Komunika Zarządu Głównego PZHGP


Dodano 14 kwietnia 2020 o godz. 10:05

 

Komunikat Zarządu Głównego z dn. 10 kwietnia 2020 roku:

https://pzhgp.pl/2020/04/10/informacja-do-wszystkich-hodowcow/


Rywalizacja DERBY i gołębi rocznych...


Dodano 2 kwietnia 2020 o godz. 09:08

Hodowcy chcący wziąć udział w rywalizacji okręgowej oraz o mistrzostwo Polski w lotach golębi rocznych i DERBY składają następujące spisy:

*DERBY (druk spisu dostępny w zakładce "dokumenty") składają druk w formie papierowej w 2 egzemplarzach. Na spisie umieszczają 15 sztuk gołębi zaobrączkowanych obrączką rodową olimpijską DERBY oraz wpisują pozycję danego gołębia ze spisu całościowego.

*ROCZNE muszą być one zamieszczone na spisie (tym całościowym) w jednym ciągu, tj: 1-20, 31-50, 41-60 itd.

Wszelkie regulaminy dotyczące rywalizacji w sezonie lotowym 2020 zamieszczone są w zakładce "Dokumenty".

Wyniki Gołebi 2020

3 października 2020

Lista
konkursowa
dostępna

Data dodania
2020-10-13 02:43Głogów Serby


20 września 2020

Lista
konkursowa
dostępna

Data dodania
2020-09-21 16:13Kępno


13 września 2020

Lista
konkursowa
dostępna

Data dodania
2020-09-13 19:36Krzepice


6 września 2020

Lista
konkursowa
dostępna

Data dodania
2020-09-05 22:54Gołębie Hodowcy Ogłoszenia Strony PZHGP - serwis dla hodowców gołębi ©2008 mojegolebie.pl