Aktualności


start


Dodano 13 września 2020 o godz. 07:45

Kępno - start 7.15

Zegary - 14.00 

Dobry lot!


lot nr 4


Dodano 9 września 2020 o godz. 22:53

Koszowanie (12 września) na lot nr 4 z Kępna (13 września) wg następującego harmonogramu:

sekcja Biecz: 14.15 - 16.30

sekcja Gorlice: 14.45 - 16.45

sekcja Ciężkowice: 16.00 - 17.30

 

KOMUNIKAT


Dodano 20 kwietnia 2020 o godz. 20:19

Hodowcy biorący udział w rywalizacji DERBY zobowiązani są do przesłania odpowiedniego spisu drogą elektroniczną na adres mailowy: aszewczyk-76@wp.pl (druk spisu dostępny w zakładce "dokumenty") do końca dn. 21.04.2020r.


INFORMACJA DO ZARZĄDÓW PZHGP WSZYSTKICH SZCZEBLI...


Dodano 17 kwietnia 2020 o godz. 21:16

Wobec obowiązywania z dniem 20 marca 2020 r. do odwołania stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 20.03.2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz.U.2020.491) oraz Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U.2020.658) przewidującym do odwołania zakaz zgromadzeń, a także imprez, spotkań i zebrań niezależnie od ich rodzaju, z wyłączeniem spotkań danej osoby z jej osobami najbliższymi w rozumieniu art. 115 § 11 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny lub z osobami najbliższymi osobie, z którą pozostaje we wspólnym pożyciu, biorąc pod uwagę, że powyższego ograniczenia nie stosuje się wyłącznie do spotkań i zebrań związanych z wykonywaniem czynności zawodowych lub zadań służbowych, lub pozarolniczej działalności gospodarczej, lub prowadzeniem działalności rolniczej lub prac w gospodarstwie rolnym, informuję co następuje:

I. loty próbne lub konkursowe nie mogą być organizowane do odwołania;
II. w terminie regulaminowym należy przesłać do Zarządu Głównego spisy oraz plany lotów uchwalone przez Zarządy Oddziałów i podane do wiadomości członków w miesiącu grudniu, ponieważ uchwalenie korekt planów lotów będzie możliwe dopiero wraz z przywróceniem możliwości odbywania posiedzeń kolegialnych poszczególnych władz związkowych wszystkich szczebli, zaś podejmowanie uchwał poza posiedzeniami nie jest przewidziane w obowiązującym Statucie PZHGP;
III. w obowiązującym stanie prawnym nie jest możliwe także odbywanie współzawodnictwa lotowego Mistrzostwa Polski w dniach 25 – 26 kwietnia 2020 r.

Kolejna informacja w sprawie lotów zostanie podana przed dniem 25.04.2020 roku.

Prezydent PZHGP Krzysztof Kawaler


Komunika Zarządu Głównego PZHGP


Dodano 14 kwietnia 2020 o godz. 10:15

 

Komunikat Zarządu Głównego z dn. 10 kwietnia 2020 roku:

https://pzhgp.pl/2020/04/10/informacja-do-wszystkich-hodowcow/


Rywalizacja DERBY i gołębi rocznych...


Dodano 2 kwietnia 2020 o godz. 09:18

Hodowcy chcący wziąć udział w rywalizacji okręgowej oraz o mistrzostwo Polski w lotach golębi rocznych i DERBY składają następujące spisy:

*DERBY (druk spisu dostępny w zakładce "dokumenty") składają druk w formie papierowej w 2 egzemplarzach. Na spisie umieszczają 15 sztuk gołębi zaobrączkowanych obrączką rodową olimpijską DERBY oraz wpisują pozycję danego gołębia ze spisu całościowego.

*ROCZNE muszą być one zamieszczone na spisie (tym całościowym) w jednym ciągu, tj: 1-20, 31-50, 41-60 itd.

Wszelkie regulaminy dotyczące rywalizacji w sezonie lotowym 2020 zamieszczone są w zakładce "Dokumenty".


PILNE


Dodano 2 kwietnia 2020 o godz. 08:52

Prosimy hodowców o wykonywanie spisów gołębi w następujący sposób:
1. wpisujemy gołębie do zegarów.
2. po wypożyczeniu z sekcji zestawu do drukowania, każdy INDYWIDUALNIE dokonuje wydruku (bezwzględnie przez czytnik).
3. wersję z karty przesyłamy na adres aszewczyk-76@wp.pl (pojedynczo lub zbiorczo).
4. każdy drukuje wersję papierową w 4 egzemplarzach, z czego na jednej ma być adnotacja weterynarza (lub jako oddzielne zaświadczenie) oraz koniecznie na każdym egzemplarzu podpisana adnotacja, że hodowca na wszystkie w/w gołębie posiada karty własności. Wersję papierowe (wraz z opłatami) można składać u wyznaczonych osób w sekcjach lub czekać na komunikat.
5. Hodowcy korzystający z zegarów tradycyjnych składają spisy wg. w/w zasad, w formie pisemnej. Kolegów, którzy nie zamierzają konstatować przylotów prosi się o umieszczenie takiej informacji na spisach.
6. ustala się termin przesyłania spisów w formie elektronicznej na dzień 11 kwietnia (sobota). Termin oddawania spisów w formie papierowej zostanie podany w kolejnym komunikacie.
7. Dla tych, którzy nie są w stanie sprostać w/w wymaganiom, w najbliższym czasie będą podane inne możliwości składania spisów.   
Zarząd Oddziału

Ważne...


Dodano 26 marca 2020 o godz. 21:17

W związku z rozprzestrzenianiem się na terenie Polski epidemii  COVID -19,  

wprowadzone zostało zaostrzenie dotyczące zgromadzeń do 2 osób 

do dnia 11.04.2020 . W tym czasie nie mogą odbywać się zebrania

przedlotowe, a także przyjmowanie spisów. Proszę śledzić kolejne komunikaty.

Zarząd Oddziału


Nasi na Ogólnopolskiej Wystawie w Sosnowcu 2020!


Dodano 21 grudnia 2019 o godz. 16:47

 

Serdeczne gratulacje dla naszych hodowców - Przemysława Sowy oraz Piotra Stanucha, których gołębie będą reprezentować Okręg Nowy Sącz na 69. Ogólnopolskiej Wystawie w Sosonwcu 2020.

Życzymy dalszych sukcesów!

 

REPREZENTACJA 

OKRĘGU NOWY SĄCZ

NA 69. OGÓLNOPOLSKĄ WYSTAWĘ 

GOŁĘBI POCZTOWYCH 2020

Sosnowiec, 10-12 stycznia 2020 r.

 

Kategoria Olimpijska „Standard – samczyki 1.0”

Lp.

Imię i nazwisko

Oddział

Nr obrączki

Barwa

Ocena

1

Jedlecki Kazimierz

Limanowa

PL-231-14--9278

szpakowata

92,75

2

Węgrzyn Jan

Nowy Sącz 2

PL-451-17--2243

niebieska

92,50

3

TALARCZYK-ZYGADŁO

Gołkowice-Łącko

PL-229-15--6933

niebiesko-nakr.

92,50

4

GRUCEL ANDRZEJ

Gołkowice-Łącko

PL-229-17--6702

niebieska

92,25

5

Węgrzyn Jan

Nowy Sącz 2

PL-451-14---144

niebieska

92,25

 

 

Kategoria Olimpijska „Standard – samiczki 0.1”

Lp.

Imię i nazwisko

Oddział

Nr obrączki

Barwa

Ocena

1

GOŁYŹNIAK MAREK

Beskid Sądecki

PL-292-17---916

czerwono-pstra

92,00

2

OPOKA H. KONSTANTY A.P.

Gołkowice-Łącko

PL-229-16--5222

niebieska

92,00

3

KRÓL RAFAŁ

Beskid Sądecki

PL-450-16--8004

niebiesko-nakr.

91,75

4

PAWLAK NATALIA-PAWEŁ

Beskid Sądecki

PL-450-18---736

niebiesko-nakr.

91,75

5

Stanuch Piotr

Gorlice

PL-318-15--6113

niebiesko-nakr.

91,75

 

Kategoria Olimpijska „Standard młode 2019 – samczyki 1.0”

Lp.

Imię i nazwisko

Oddział

Nr obrączki

Barwa

Ocena

1

PACHO MARCIN

Beskid Sądecki

BELG-19-6090444

czerwono-nakr.

92,00

2

Słaby Zdzisław

Nowy Sącz 3

PL-DE-19-664453

niebiesko-nakr.

92,00

 

Kategoria Olimpijska „Standard młode 2019 – samiczki 0.1”

Lp.

Imię i nazwisko

Oddział

Nr obrączki

Barwa

Ocena

1

BRODA-CHRONOWSKI-RADZIK

Beskid Sądecki

PL-DE-19-659414

szpakowata

92,50

2

MÓL CZESŁAW

Limanowa 2

PL-DE-19-683516

nieb-nakr-pstra

92,25

 

Kategoria Olimpijska „Sport A”

Lp.

Imię i nazwisko

Oddział

Nr obrączki

Barwa

Płeć

Coeff.

1

TALARCZYK-ZYGADŁO

Gołkowice-Łącko

PL-229-17--1386

niebiesko-nakr.

1

61,28

2

WÓJCIAK-PŁAWECKI

Rabka

PL-229-16---302

niebiesko-nakr.

0

64,91

3

BRZANA TADEUSZ

Nowy Targ

PL-234-17---769

ciemno-nakrap.

1

75,70

 

Kategoria Olimpijska „Sport B”

Lp.

Imię i nazwisko

Oddział

Nr obrączki

Barwa

Płeć

Coeff.

1

LEŚNICKA EWELINA

Podhale - Tatry

PL-238-17--2829

niebieska

1

22,80

2

MROWCA PAWEŁ

Waksmund

PL-237-15-12104

niebieska

1

42,08

3

CHROBAK STANISŁAW

Gołkowice-Łącko

PL-229-16---303

niebiesko-nakr.

0

56,79


Kategoria Olimpijska „Sport C”

Lp.

Imię i nazwisko

Oddział

Nr obrączki

Barwa

Płeć

Coeff.

1

ADAM ZBIGNIEW BIERNAT

Limanowa 1

PL-163-16---894

niebiesko-nakr.

1

26,35

2

CHROBAK STANISŁAW

Gołkowice-Łącko

PL-229-14--3015

niebiesko-nakr.

0

28,48

3

STRĄCZEK JÓZEF

Zakopane

PL-238-14--3037

niebiesko-nakr.

0

37,88

 

Kategoria Olimpijska „Sport D”

Lp.

Imię i nazwisko

Oddział

Nr obrączki

Barwa

Płeć

Coeff.

1

KACICZAK MARIUSZ

Rabka

PL-235-15--1670

niebiesko-pstra

0

29,85

2

STANUCH PIOTR

Gorlice

PL-318-16--4061

niebiesko-nakr.

0

54,62

3

OLECH DAMIAN DARIUSZ

Beskid Sądecki

PL-450-17--9530

niebieska

0

61,09

 

Kategoria Olimpijska „Sport E” (maraton)

Lp.

Imię i nazwisko

Oddział

Nr obrączki

Barwa

Płeć

Coeff.

1

SOWA PRZEMYSŁAW

Gorlice

PL-230-14--1083

niebiesko-nakr.

1

9,80

2

ZAJĄC  JAKUB

Beskid Sądecki

PL-450-15----38

niebiesko-pstra

1

18,86

3

RADZIK HUBERT

Beskid Sądecki

PL-450-15--2051

ciemno-pstra

0

43,72

 

Kategoria Olimpijska „Sport F” (młode)

Lp.

Imię i nazwisko

Oddział

Nr obrączki

Barwa

Płeć

Coeff.

1

OLECH DAMIAN DARIUSZ

Beskid Sądecki

PL-DE-19-659516

niebieska

0

2,48

2

WAKSMUNDZKI WIESŁAW

Waksmund

PL-DE-19-650389

ciem-nakr-pstra

0

3,36

3

WAKSMUNDZKI WIESŁAW

Waksmund

PL-DE-19-692440

niebiesko-nakr.

0

3,52


Kategoria Olimpijska „Sport G” (roczne)

Lp.

Imię i nazwisko

Oddział

Nr obrączki

Barwa

Płeć

Coeff.

1

LISZKA JÓZEF

Krynica

PL-230-18---913

niebieska

1

8,44

2

SUŁKOWSKI ROBERT PATRYK

Limanowa 1

PL-231-18--8543

niebieska

0

9,11

3

PACHO BEATA

Beskid Sądecki

PL-450-18-10492

czarna

1

14,88

 

Kategoria Olimpijska „Sport H” (dorosłe)

Lp.

Imię i nazwisko

Oddział

Nr obrączki

Barwa

Płeć

Coeff.

1

SEKUŁA GRZEGORZ

Beskid Sądecki

AU-16-321---259

niebieska

0

23,47

2

KASPEREK WOJCIECH

Waksmund

PL-237-17--9245

niebieska

0

28,93

3

PACHO MARCIN

Beskid Sądecki

PL-450-16--1866

niebieska

1

30,13

 

Kategoria Olimpijska „Sport I” (dorosłe)

Lp.

Imię i nazwisko

Oddział

Nr obrączki

Barwa

Płeć

Coeff.

1

KULAK CZESŁAW-DAWID

Nowy Sącz 1

PL-114-16-10402

niebieska

0

4,39

2

KASPEREK WOJCIECH

Waksmund

PL-237-17--9212

niebieska

0

4,57

3

CEKLARZ ŁUKASZ & RAFAŁ

Rabka

PL-235-16--2298

ciemno-nakrap.

0

11,33

 

Kategoria Olimpijska „Sport W” (Wyczyn)

Lp.

Imię i nazwisko

Oddział

Nr obrączki

Barwa

Płeć

k/km

1

NIŹNIK TADEUSZ

Rabka

PL-449-15---869

niebiesko-nakr.

1

11 812,15

2

BOBEK JAKUB

Podhale - Tatry

PL-439-15--1385

niebiesko-nakr.

0

11 504,90

3

TALARCZYK-ZYGADŁO

Gołkowice-Łącko

PL-229-14--2101

niebieska

1

11 325,90

 

 


Zgłoszenia gołębi na wystawę


Dodano 26 listopada 2019 o godz. 17:08

Zgłoszeń danych gołębi na Okręgową Wystawę w Korzennej proszę dokonywać do dn. 29 XI 2019r. na adres mailowy Prezesa Oddziału Gorlice, Kol. Adama Szewczyka: aszewczyk-76@wp.pl


41 Okręgowa Wystawa Gołębi Pocztowych - Korzenna 2019


Dodano 26 listopada 2019 o godz. 16:42

Regulamin Wystawy oraz druk Reprezentacja oddziału znajdują się

w dziale dokumenty 

http://www.okreg-nowysacz.pzhgp.net/PZHGP/pliki/okreg-nowysacz/Dokumenty/20191108202037Regulamin41OkregowejWystawy_Korzenna_2019.pdf


Zakończenie sezonu 2019


Dodano 21 października 2019 o godz. 14:17

UROCZYSTE ODDZIAŁOWE ZAKOŃCZENIE SEZONU LOTOWEGO 2019 ODBĘDZIE SIĘ

16 LISTOPADA o GODZ. 16.00  w RESTAURACJI TARASOWA w Ropicy Polskiej.

Serdecznie zapraszamy wszystkich Hodowców

 

Wpłat na ww okoliczność należy dokonywać do 26 października:

w sekcji Gorlice do Kol. Ryszarda Trybusa, tel. 515 070 595

w sekcji Biecz do Kol. Dariusza Żabówki, tel. 692 632 103

w sekcji Ciężkowice do Kol. Krzysztofa Karnafała, tel. 530 872 578

 


Wyniki Młodych 2019 po weryfikacji...


Dodano 21 października 2019 o godz. 13:55

Wyniki Młodych 2019 po weryfikacji...

 
   Wyniki GMP Młodych i DERBY 2019 po WERYFIKACJI
 
 1. Olech Damian Dariusz        24  948,50     Beskid Sądecki
 2. Janik Mirosław Stanisław    24  946,56     Gołkowice Łącko
 3. Bogdan Piotr                24  937,01     Gorlice
 4. Pacho Beata                 24  933,56     Beskid Sądecki
 5. Obrzud Kazimierz            24  933,21     N_Sącz-1
 6. Kocanda Jarosław            24  932,89     N_Sącz-1
 7. Mikulski Łukasz             24  932,58     Krynica
 8. Olech Dorota                24  932,31     Gorlice
 9. Chrobak Andrzej             24  928,96     Waksmund
10. Tokarczyk-Litwiński         24  924,82     N_Sącz-1
11. Pacho Marcin                24  924,55     Beskid Sądecki
12. Beduch Daniel - Jan         24  924,45     Krynica
13. Krok Stanisław              24  920,91     Beskid Sądecki
14. Bogdan Monika               24  920,19     Gorlice
15. Bocheńczak Jan              24  912,51     Raba Wyżna
16. Poręba Tadeusz Jakub        24  910,40     N_Sącz-3
17. Biernat Danuta              24  909,64     Limanowa
18. Mól Czesław                 24  908,77     Limanowa 2
19. Wojna Robert                24  908,26     Gorlice
20. Zieliński Marian            24  908,17     Beskid Sądecki
21. Karnafał Krzysztof          24  907,82     Gorlice
22. Salabura Mateusz            24  907,35     Limanowa
23. Szabla Dawid                24  907,25     Gołkowice Łącko
24. Mikulski Wiesław            23  903,76     Krynica
25. Góra Marcin                 24  902,06     Krynica
26. Michalik Piotr              24  901,37     N_Sącz-2
27. Dyrek Artur                 24  901,17     Limanowa
 
   DERBY
 
 1. Olech Damian Dariusz        163,65    Beskid Sądecki
 2. Bogdan Piotr                448,02    Gorlice
 3. Pacho Beata                 523,42    Beskid Sądecki
 4. Kocańda Jarosław            717,25    N_Sącz-1
 5. Mikulski Łukasz             723,41    Krynica
 6. Janik Mirosław Stanisław    725,17    Gołkowice Łącko
 7. Bogdan Monika               807,94    Gorlice
 8. Obrzud Kazimierz            897,79    N_Sącz-1
 9. Liszka Józef                982,54    Krynica
10. Plawecki J.                 991,57    Rabka
11. Basiaga Maciej             1005,33    N_Sącz-3
12. Krok Stanisław             1030,90    Beskid Sądecki
13. Michalik Piotr             1126,65    N_Sącz-2
14. Pacho Marcin               1212,43    Beskid Sądecki
15. Karnafał Krzysztof         1300,51    Gorlice
16. Wojna Robert               1429,23    Gorlice
17. Gryboś Joanna              1807,84    Gorlice
18. Kaluzinski Dariusz         1844,89    Krynica
19. Karpl Roman                1892,92    Krynica

 


NAGRODA


Dodano 11 czerwca 2019 o godz. 09:57


.


Dodano 21 grudnia 2018 o godz. 10:35

Gratulacje dla kolegi Tomasza Toporkiewicza. W klasie Sport- Wyczyn gołąb PL-318-14-935 będzie reprezentował Okręg Nowy Sącz na Ogólnopolskiej Wystawie w Sosnowcu. Życzymy dalszych sukcesów. 
                                                                                                          Zarząd Oddziału

 

   


.


Dodano 4 grudnia 2018 o godz. 16:10


Materiał


Dodano 9 lutego 2018 o godz. 09:45


Potrzebna pomoc


Dodano 5 lutego 2018 o godz. 19:50


..


Dodano 19 grudnia 2017 o godz. 16:37

 

Gratulacje dla naszego kolegi Piotra Stanucha za zdobycie pierwszej nagrody w klasie Standard samczyki 

podczas 39 Okręgowej Wystawy Gołębi Pocztowych Okręgu Nowy Sącz.

Życzymy powodzenia w dalszej rywalizacji.

 

 

 

 

 

 

 

 


Podsumowanie sezonu GALERIA ZDJĘĆ


Dodano 22 października 2017 o godz. 20:49

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Poprzednia  Następna

Strona: 1 z 2
Gołębie Hodowcy Ogłoszenia Strony PZHGP - serwis dla hodowców gołębi ©2008 mojegolebie.pl