Aktualności


Uroczyste zakończenie sezonu lotowego 2021


Dodano 18 listopada 2021 o godz. 21:22

ZARZĄD ODDZIAŁU GORLICE ZAPRASZA WSZYSTKICH CZŁONKÓW NA UROCZYSTE ZAKOŃCZENIE SEZONU LOTOWEGO, KTÓRE ODBĘDZIE SIĘ 26.11.21 (w piątek) W RESTAURACJI "TARASOWA" W ROPICY POLSKIEJ. ROZPOCZĘCIE O GODZ. 18.00

CHĘĆ UCZETNICTWA W IMPREZIE PROSZĘ ZGŁASZAĆ KOL. MONICE BOGDAN (tel. kont. 796 097 121) DO 23 LISTOPADA (do wtorku).

KOSZT UCZESTNICTWA TO 30,00 zł OD OSOBY, PŁATNE W DNIU IMPREZY SKARBNIKOWI ODDZIAŁU KOL. JÓZEFOWI MROZKOWI.

 


Promocja


Dodano 29 lipca 2021 o godz. 14:30

 

Na wszystkie produkty rabat -5% dla hodowców i hodowczyń z Oddziału 381 Gorlice.

 

 

 


Uchwała Okręgu w sprawie współzawodnictwa okręgowego w sezonie lotowym 2021


Dodano 1 marca 2021 o godz. 14:38

UCHWAŁA NR 1/2021

ZARZĄDU OKRĘGU PZHGP W NOWYM SĄCZU

z dnia 24 lutego 2021 r.

 

w sprawie współzawodnictwa okręgowego w sezonie lotowym 2021

 

 

Na podstawie ust. 6 Regulaminu Lotowo-Zegarowego PZHGP, Zarząd Okręgu PZHGP w Nowym Sączu uchwala co następuje:

§1

  1. We współzawodnictwie okręgowym (wszystkie kategorie, lotniki, itp.) w sezonie lotowym 2021 będą klasyfikowani hodowcy tylko tych oddziałów, które wezmą udział (tj. uwzględnią loty okręgowe w planie lotów oddziałowych) we Współzawodnictwie Okręgowym Lotów Dalekodystansowych 2021, zgodnie z przyjętym Regulaminem Współzawodnictwa Lotowego o Mistrzostwo PZHGP Okręgu Nowy Sącz na 2021 rok
  2. Hodowcy oddziałów, które nie wezmą udziału w w/w współzawodnictwie będą klasyfikowani tylko do mistrzostw wyższego szczebla tj. Regionu, Polski

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


PROTOKÓŁ z zebrania Zarządu PZHGP Okręg Nowy Sącz z dn. 24.02.2021 r.


Dodano 1 marca 2021 o godz. 14:22

PROTOKÓŁ z zebrania Zarządu PZHGP Okręg Nowy Sącz z dnia 24.02.2021 r.

Na posiedzeniu, które odbyło się dnia 24.02.2021 r. w Domu Hodowcy w Nowym Sączu udział wzięli hodowcy, zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik do protokołu.

1. Składka członkowska do okręgu płatna do 10.05.2021 r.

2. Zamówienie na obrączki  rodowe   2022 Zarządy   Okręgów  powinny   złożyć   mailowo   do15.03.2021 r., cena obrączki 0,80 zł., płatne do 10.05.2021.

3. Protokoły zysków i strat Zarządy Oddziałów dostarczą skanem mailowo do 15.03.2021.

4. Zebrania Delegatów w oddziałach w formie zdalnej przeprowadzić i dostarczyć protokółwraz z załącznikami w formie papierowej do 31.03.2021 r.

5. Wniosek o przygotowanie dokumentacji o dopisanie oddziałów do KRS – jednogłośnie.

6. Wyjaśnić zajęte z konta okręgu windykacje i obciążyć winny oddział tymi kosztami.

7. Podjęcie uchwały w sprawie współzawodnictwa okręgowego w sezonie lotowym 2021

8. Aneks do Regulaminu Współzawodnictwa Lotowego o Mistrzostwo PZHGP Okręgu NowySącz na 2021 rok – we współzawodnictwie okręgowym (wszystkie kategorie, lotniki, itp.) w sezonie lotowym 2021 będą klasyfikowani hodowcy tylko tych oddziałów, które wezmą udział (tj.   uwzględnią   loty   okręgowe   w   planie   lotów   oddziałowych) we Współzawodnictwie Okręgowym Lotów Dalekodystansowych 2021. Hodowcy oddziałów,które   nie   wezmą   udziału   w   w/w   współzawodnictwie   będą   klasyfikowani   tylko   do mistrzostw wyższego szczebla tj. Regionu, Polski – jednogłośnie.

W związku z powyższym aneksem   dopuszcza   się   dostosowanie   przesłanych   planów   lotów   oddziałowych i dostarczenie na posiedzenie Zarządu Okręgu w dniu 24.03.2021 o g. 16.00.


Plan lotów


Dodano 21 stycznia 2021 o godz. 09:38

Plan lotów gołębi dorosłych na sezon 2021 dostępny w zakładce.


Komunikat


Dodano 25 listopada 2020 o godz. 10:03

W związku z rekomendacją wydaną przez Prezydium Zarządu Głównego Wystawa Okręgowa 2020 nie odbędzie się.

 

W celu wyłonienia Reprezentacji Okręgu na 70 Ogólnopolską Wystawę Gołębi Pocztowych zainteresowani hodowcy elektronicznie na adres aszewczyk-76@wp.pl zgłoszą gołębie w kategoriach sportowych  najpóźniej do soboty 28 listopada (używając druku zestawienia http://www.okreg-nowysacz.pzhgp.net/Okreg/dokumenty). Zarząd Oddziału zbiorcze zestawienie prześle do Rachmistrza Okręgowego, który przygotuje karty wystawy oraz niezbędną dokumentację konieczną do przesłania do ZG.

Komunika Zarządu Głównego PZHGP


Dodano 14 kwietnia 2020 o godz. 10:05

 

Komunikat Zarządu Głównego z dn. 10 kwietnia 2020 roku:

https://pzhgp.pl/2020/04/10/informacja-do-wszystkich-hodowcow/


PILNE


Dodano 2 kwietnia 2020 o godz. 08:42

Prosimy hodowców o wykonywanie spisów gołębi w następujący sposób:
1. wpisujemy gołębie do zegarów.
2. po wypożyczeniu z sekcji zestawu do drukowania, każdy INDYWIDUALNIE dokonuje wydruku (bezwzględnie przez czytnik).
3. wersję z karty przesyłamy na adres aszewczyk-76@wp.pl (pojedynczo lub zbiorczo).
4. każdy drukuje wersję papierową w 4 egzemplarzach, z czego na jednej ma być adnotacja weterynarza (lub jako oddzielne zaświadczenie) oraz koniecznie na każdym egzemplarzu podpisana adnotacja, że hodowca na wszystkie w/w gołębie posiada karty własności. Wersję papierowe (wraz z opłatami) można składać u wyznaczonych osób w sekcjach lub czekać na komunikat.
5. Hodowcy korzystający z zegarów tradycyjnych składają spisy wg. w/w zasad, w formie pisemnej. Kolegów, którzy nie zamierzają konstatować przylotów prosi się o umieszczenie takiej informacji na spisach.
6. ustala się termin przesyłania spisów w formie elektronicznej na dzień 11 kwietnia (sobota). Termin oddawania spisów w formie papierowej zostanie podany w kolejnym komunikacie.
7. Dla tych, którzy nie są w stanie sprostać w/w wymaganiom, w najbliższym czasie będą podane inne możliwości składania spisów.   
Zarząd Oddziału

Podsumowanie sezonu GALERIA ZDJĘĆ


Dodano 22 października 2017 o godz. 20:39

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Sekcja Ciężkowice - artykuł


Dodano 30 stycznia 2017 o godz. 10:48

W Ciężkowicach powstała sekcja hodowców gołębi pocztowych

 

„Bracia moi, ptaki, winniście bardzo chwalić zawsze i kochać waszego Stwórcę, który dał wam pióra na odzienie, skrzydła do latania i wszystko, co wam było potrzebne (…)” – tak św. Franciszek pisał w „Kazaniu do ptaków”.

Wielu z nas bardzo lubi ptaki, a w szczególności gołębie pocztowe, dlatego My miłośnicy tych zwierząt obraliśmy sobie za Patrona i Orędownika właśnie św. Franciszka. Te piękne i mądre ptaki wykorzystywano od wieków ze względu na swoje niepowtarzalne zdolności powrotno–lotowe, były „listonoszami” podczas wojen, przenosząc rozkazy i cenne informacje. Dlatego podczas okupacji hitlerowskiej hodowanie gołębi zostało zakazane pod karą śmierci! Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości miłośnicy gołębi odradzali się głównie na Śląsku, tworząc rejony lotowe, oddziały i sekcje. Właśnie od tych najmniejszych jednostek, jakim są sekcje, miłośnicy gołębi pocztowych rywalizują ze swoimi kolegami w lotach gołębi starych i młodych poprzez mistrza oddziału, regionu i wreszcie Generalnego Mistrza Polski. Loty gołębi starych zaczynają się w maju od krótkich odległości ok. 100 km do macierzystego gołębnika, ale systematycznie dystanse te rosną do 300, 500, 700 km, a w lipcu tego roku odbędzie się lot okręgowy z Brukseli! W sierpniu i wrześniu odbywają się loty gołębi młodych od 100 do 350 km. Warto wspomnieć, że na loty gołębie są wysyłane w tzw. kabinie – samochodzie przystosowanym do ich przewozu, a hodowcy posiadają specjalne zegary do rejestrowania przylotu gołębi.

Po wieloletnich staraniach lokalnych hodowców i sympatyków gołębi pocztowych w dniu 21 stycznia 2017 r. o godz. 16.00 odbyło się zebranie w sali konferencyjnej Muzeum Przyrodniczego im. K. i W. Tomków w Ciężkowicach. Posiedzenie miało na celu wyłonienie władz sekcji Ciężkowice, która wraz z innymi z Gorlic i Biecza stanowić będzie Oddział 0381 GORLICE. Data ta przejdzie do historii, ponieważ prawdopodobnie jest to pierwsza oficjalna organizacja sportu gołębiarskiego na terenie naszej gminy! Prezesem został wybrany Tomasz Toporkiewicz, skarbnikiem Piotr Stanuch, sekretarzem Łukasz Bućko.

Wszystkich interesujących się sportem gołębiarskim oraz tych, którzy chcieliby wstąpić w szeregi PZHGP, zapraszamy do kontaktu pod numerami tel. Tomasz  601 469 137, Piotr  664 828 794.

 

Zarząd nowo wybranej sekcji wraz ze wszystkimi członkami serdecznie dziękują Burmistrzowi Gminy Ciężkowice Panu Zbigniewowi Jurkiewiczowi oraz OSP Cieżkowice za udostępnienie lokalu, który stanowi siedzibę sekcji PZHGP Ciężkowice. Podziękowania również ślemy Panu Wojciechowi Sankowi dyrektorowi CKiPG Ciężkowice za udostępnienie sali konferencyjnej oraz gospodarzowi sekcji Krzysztofowi Karnafałowi za przygotowanie zaplecza gastronomicznego.

 

żródło Portal pogorze24.plPoprzednia  Następna

Strona: 1 z 1
Gołębie Hodowcy Ogłoszenia Strony PZHGP - serwis dla hodowców gołębi ©2008 mojegolebie.pl